Javne nabavke

 

Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je, kao preduzeće u 100% državnom vlasništvu, obveznik Zakona o javnim nabavkama.

J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je kadrovski osposobljeno za sprovođenje postupaka javnih nabavki shodno pravilima međunarodnih finansijskih institucija kakve su Svjetska banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Abu Dabi fond za razvoj i sl. Takođe preduzeće je u prethodnom periodu pripremalo i implementiralo veći broj ugovora za nabavku roba, usluga i izvođenje radova baziranih na FIDIC principima ugovaranja.

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane Uprave za javne nabavke kao i Potvrde izdate od strane Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za obavljanje postupaka nabavke shodno pravilima tih međunarodnih institucija.

Shodno Zakonu, oglasi i tenderi, kao i dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki Crne Gore

Preduzeće sprovodi postupke nabavki male vrijednosti shodno Pravilniku o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti.

Hitne nabavke şe sprovode na osnovu Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki.

 

07.08.2018.  Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku manjih građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji postrojenja „Bolje Sestre“ br. 18-2849/2

06.08.2018.  Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga štampe br. 18-2811/2

01.08.2018.  Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga štampanja stručnih publikacija br. 18-2748/2

06.08.2018. Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga štampe br. 18-2811/2
United Kingdom gambling site click here