Javne nabavke

 

Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je, kao preduzeće u 100% državnom vlasništvu, obveznik Zakona o javnim nabavkama.

J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je kadrovski osposobljeno za sprovođenje postupaka javnih nabavki shodno pravilima međunarodnih finansijskih institucija kakve su Svjetska banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Abu Dabi fond za razvoj i sl. Takođe preduzeće je u prethodnom periodu pripremalo i implementiralo veći broj ugovora za nabavku roba, usluga i izvođenje radova baziranih na FIDIC principima ugovaranja.

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane Uprave za javne nabavke kao i Potvrde izdate od strane Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za obavljanje postupaka nabavke shodno pravilima tih međunarodnih institucija.

Shodno Zakonu, oglasi i tenderi, kao i dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki Crne Gore

Preduzeće sprovodi postupke nabavki male vrijednosti shodno  Pravilnik o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti

Hitne nabavke şe sprovode na osnovu Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki.

 

 

 Aktuelni postupci

  Nabavka računarske opreme

- Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2870/2 od 10.09.2019.


  Nabavka usluga prevođenja   

- Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2640/2 od 26.08.2019.

 

 

 

 

 

 

 

Realizovani postupci

Nabavka usluga izrade Glavnog projekta izmiještanja cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska - Tivat

            - Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2506/2 od 13.08.2019.godine 

         -Obavjestenje o ishodu postupka

           - Ugovor

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila  

              - Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2279/2 od 24.07.2019.godine

              -Obavjestenje o ishodu postupka Alliance

              -Ugovor

 Nabavka kancelarijskog materijala

             - Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2288/2 od 25.07.2019.godine.

             - Obavještenje o ishodu postupka

             - Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

 

Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije u objektima Regionalnog vodovoda

              -Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1925/2 od 24.06.2019.godine. 

             Obavjestenje o ishodu postupka 

                - Ugovor za nabavku usluga održavanja sistema klimatizacije

 

Nabavka usluga snimanja, montiran ja i distribucije video i foto priloga

                   - Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1625/2 od 30.05.2019. godine

                   - Obavjestenje o ishodu postupka 

            - Ugovor

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata

               - Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1499/2 od 16.05.2019. godine.

             -Obavještenje o ishodu postupka br. 19-1499/6 od 04.06.2019. 

                   - Ugovor o pružanju DDD usluga 

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

            

               - Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1500/2 od 16.05.2019. godine.

            - Obavještenje o ishodu postupka br. 19-1500/4 od 27.05.2019. godine 

                  - Ugovor o osiguranju zaposlenih 

Nabavka goriva

               - Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1407/2 od 13.05.2019. godine.

               Obavještenje o ishodu postupka 

               - Ugovor za nabavku 

Nabavka usluga štampe

Zahtjev za dostavljanje ponude 06.08.2018. Broj: 18-2811/2

Obavjestenje o ishodu postupka 14.08.2018. Broj: 18-2965/2

 

Nabavka usluga štampanja stručnih publikacija

Zahtjev za dostavljanje ponude 01.08.2018. Broj: 18-2748/2

Obavjestenje o ishodu postupka 07.08.2018. Broj: 18-2840/2

 

Nabavka usluga periodičnog ispitivanja elektroinstalacija i dizalica

-Zahtjev za dostavljanje ponude 11.07.2018. Broj: 18-2492/2

Dopuna Zahtjeva 16.07.2018. Broj: 18-2492/3

Obavjestenje o ishodu postupka 31.07.2018. Broj: 18-2732/2

 

Nabavka izrade urbanističko-arhitektonskog rješenja eko kampa „Iskreno zeleno“ za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

- Zahtjev za dostavljanje ponude 22.06.2018. Broj: 18-2244/2

Obavjestenje o ishodu postupka 11.07.2018. Broj: 18-2489/2

 

Nabavka hlora i baždarenja boca za hlor za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

- Zahtjev za dostavljanje ponude 15.06.2018. Broj: 18-2156/2

Obavjestenje o ishodu postupka 11.07.2018. Broj: 18-2488/2

 

Nabavka radova za rekonstrukciju dijela cjevovoda u zatvaračnici PK „Prijevor“ i ugradnju vodomjera za kontrolu potrošnje vode za sopstvene potrebe

Zahtjev za dostavljanje ponude 15.05.2018. Broj: 18-1668/2

Obavjestenje o ishodu postupka 15.06.2018. Broj: 18-2171/2

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

- Zahtjev za dostavljanje ponude 12.04.2018. Broj: 18-1246/2

Obavjestenje o ishodu postupka 09.05.2018. Broj: 18-1580/2

 

Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije u objektima JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Zahtjev za dostavljanje ponude 12.04.2018. Broj: 18-1247/2

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije 17.04.2018. Broj: 18-1299/2

Obavještenje o ishodu postupka 09.05.2018. Broj: 18-1593/2

 

Nabavka usluga registrovanja (tehnički pregled), obaveznog i kasko osiguranja vozila

Zahtjev za dostavljanje ponude 03.04.2018. Broj: 18-1100/2

Obavjestenje o ishodu postupka 10.04.2018. Broj: 18-1188/2

 

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Zahtjev za dostavljanje ponude 03.04.2018. Broj: 18-1101/1

Obavjestenje o ishodu postupka 17.04.2018. Broj: 18-1306/2

 

Nabavka laboratorijske opreme za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-893/2

Obavjestenje o ishodu postupka 03.04.2018. Broj: 18-1078/2

 

Nabavka potrepština za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-903/2

Pojasnjenje tenderske dokumentacije 26.03.2018. Broj: 18-953/2

Obavjestenje o ishodu postupka 03.04.2018. Broj: 18-1077/2

 

Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta Bolje Sestre i inspekciji podvodnih vodova za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ 

Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-882/2

Obavjestenje o ishodu postupka 30.03.2018. Broj:18-1068/2  

 

Nabavka usluga izrade Studije valorizacije lokacije „Karuč“ za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

- Zahtjev za dostavljanje ponude 28.02.2018. Broj: 18-640/2

Obavjestenje o ishodu postupka 08.03.2018. Broj: 18-773/2

 

United Kingdom gambling site click here